השעה הבינלאומית   The International Hourהשעה הבינלאומית The International Hour

The return on the Mooch (English version)

View descriptionShare

Former Trump's White House director of communications Anthony Scaramucci  calls on Israel to be alert to the risks in being too close to the Trump administration. "when you have somebody that is this divisive and polarizing as President Trump and his acolytes, being so close to this person ends up in becoming a political football. I would suggest to my friends, leadership and citizens of Israel to be Worried."  Anthony Scaramucci speaks to Eran Cicurel. 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. השעה הבינלאומית - כאן עולמי International Hour

    434 clip(s)

השעה הבינלאומית The International Hour

השעה הבינלאומית מביאה כבר יותר מ-40 שנה את כל הסיפורים החמים בסיוע עשרות כתבי דסק החוץ מסביב לגלובוס 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 438 clip(s)