HUDI PodcastHUDI Podcast
Explicit

ซอก Xerox Ep.30 - Privacy or Security?

View descriptionShare

HUDI Podcast

“HUDI Podcast” เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่า หูว…
524 clip(s)
Loading playlist
คุยกันเรื่องความเป็นส่วนตัวในที่ทำงาน เมื่อเราก้าวขาเข้ามาในออฟฟิศแล้วสามารถถูกรุกล้ำความเป็นส่วนตัวได้จากทางไหนบ้าง มาแชร์กัน
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. HUDI Podcast

    524 clip(s)

HUDI Podcast

“HUDI Podcast” เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่า หูว…
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 391 clip(s)