HUDI PodcastHUDI Podcast
Explicit

อีก 5 นาที ตี 3 Ep.28 - ระวังการทำนาบนหลังคน

View descriptionShare

HUDI Podcast

“HUDI Podcast” เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่า หูว…
524 clip(s)
Loading playlist
"เอาความยากจนของคนชนบทมาหากิน" คือหนึ่งในคำครหาของสังคมที่มีให้กับรายการวาไรตี้ที่นำคนจนมาแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล สัปดาห์นี้เราชวนทุกคนมานั่งถกไปพร้อมกันว่าประโยคที่ว่ามานี้มันจริงไม่จริงอย่างไร
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. HUDI Podcast

    524 clip(s)

HUDI Podcast

“HUDI Podcast” เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่า หูว…
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 391 clip(s)