כנסת נכבדה Honorable Knesset
פרק 28 |  דברי הכנסת
00:00
50:11