Neutralitetens sammenbrud

View descriptionShare
Published May 18, 2020, 11:07 AM

Danmark havde længe stor succes med sin neutrale udenrigspolitik, hvor man
slap for at blive inddraget i Første Verdenskrig. Det skete ved at føre en politik,
der tog stort hensyn til nabolandets Tysklands krav. Den såkaldte ”Tyskerkurs”.
I foråret 1939 forsøgte de danske politikere sig derfor igen med den gamle
succesfulde drejebog, og førte derfor omtrent den samme neutralitetspolitik
overfor det stadigt mere aggressive Nazityskland og dens voksende
krigsmaskine.

Fordi man delte grænse med landet blev Danmark igen nødt til at være mere
lydhør overfor Tysklands krav sammenlignet med kravene fra Storbritannien,
som politikerne herhjemme ellers nærede langt større politiske sympatier for,
men hvor den nye marineminister Churchill skærpede kursen overfor de
neutrale lande.

Derfor var de danske politikere egentlig mere bekymret for, at briterne snarere
end tyskerne, eksempelvis med flådeoperationer i danske farvande ville bringe
neutralitetspolitikken i fare.

De danske politikere herunder regeringen med den radikale udenrigsminister P.
Munch i spidsen var så fast besluttede på at fastholde neutralitetspolitikken, at
de derfor til det sidste havde meget svært ved at tro på de efterretninger, der i
begyndelsen af april 1940 tilflød regeringen, at tyskerne nu var på vej til at
besætte landet.

I programmet medvirker historiker, seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet
Steen Andersen, der har udgivet bogen ”Der er intet foruroligende for Danmark”
– Danmark mellem stormagterne frem mod 9. April 1940”.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Hitlers Æselører

    103 clip(s)

Hitlers Æselører

Det er snart 75 år siden at Danmark blev befriet den 5. maj 1945, men interessen er bestemt ikke aft 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 103 clip(s)