מינהר הזמן History with Eran Minhar
סיפור שמתחיל בענק
00:00
44:42