מינהר הזמן History with Eran Minhar
1968: תחילתו של עידן הדלי
00:00
51:17