היסטוריה לילדים History for children
הייתי ילד בשואה: המחבוא
00:00
16:44