היסטוריה לילדים History for children
הייתי ילד בשואה: אני זוכר
00:00
19:13