Het Land van Wierd DukHet Land van Wierd Duk

'Timmermans eigent zich ieders verdriet toe'

View descriptionShare
Als er politiek een slaatje kan geslagen uit verdriet, hapt Frans Timmermans direct toe. Wierd zag dit gebeuren toen Timmermans een dode als gevolg van de storm toeschreef aan de klimaatcrisis. „Timmermans heeft dit vaker gedaan in het verleden. Het is een schaamteloze vertoning.” Verder in de podcast: het kon niet uitblijven, de roep om herstelbetalingen voor het slavernijverleden zwellen aan. Wierd: „Dit was precies wat vanaf het begin het idee was. Er zijn te weinig stemmen die zich hiertegen verzetten.” En, ook de grote bedrijven en de banken prediken het klimaat evangelie. En wat bezielt columnisten en andere opiniemakers om met zoveel agressiviteit andere stemmen te willen cancelen? Wierd: „Het gaat hen niet om het debat, het gaat hen om het smoren van een geluid.”

In 1 playlist(s)

  1. Het Land van Wierd Duk

    290 clip(s)

Het Land van Wierd Duk

Telegraaf-verslaggever Wierd Duk analyseert in de podcast nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden.  
Recent clips
Browse 290 clip(s)