"כשיש אירוע ברמת היטלר אתה לא יכול להיות ניטרלי": מרבית ערביי ישראל בחרו צד
חזית המדע
"כשיש אירוע ברמת היטלר אתה לא יכול להיות ניטרלי": מרבית ערביי ישראל בחרו צד
00:00 / 16:00