המפגשים של עשירי העולם שהכול קורה בהם - אבל אף אחד לא יודע שהם קורים
חזית המדע
המפגשים של עשירי העולם שהכול קורה בהם - אבל אף אחד לא יודע שהם קורים
00:00 / 13:59