ynet | הכותרתynet | הכותרת

אוקראינה משיבה מלחמה: רון בן ישי על המהלך המפתיע של זלנסקי

View descriptionShare

מתקפת הנגד המפתיעה דחקה את הרוסים באזור פחות חשוב, מסביר רון בן ישי, ופוטין עדיין שולט במקומות שחשובים לו. למה אין לרוסיה מספיק חיילים? איך חזר הטנק להיות כלי משמעותי ומה צפוי לקרות בחורף? | תמונת מצב במלחמה שממשיכה להשפיע על כל העולם

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

ynet | הכותרת

פודקאסט החדשות של ynet בהגשת שרון כידון וישי שנרב
Social links