ynet | הכותרתynet | הכותרת

איך להציל את העולם

View descriptionShare

גלי חום חסרי תקדים, שטפונות קטלניים: התוצאות הרות האסון של משבר האקלים כבר כאן - ונראה שהעולם כולו מתעורר ולפחות מנסה לקחת אחריות. איזו מדיניות נדרשת בשביל לשנות את המצב? מה יהיו ההשלכות הכלכליות? איזה עולם נשאיר לילדים שלנו? ואיפה ממשלת ישראל בכל הסיפור הזה? תמי גנות-רוזנשטרייך מעמותת ״אדם, טבע ודין״ על האתגר האמיתי של המין האנושי

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

ynet | הכותרת

פודקאסט החדשות של ynet בהגשת שרון כידון וישי שנרב
Social links