שומסקי ושוורץ, מה הרצל רצה שיהיה כאן?
הקיפוד והשועל
שומסקי ושוורץ, מה הרצל רצה שיהיה כאן?
00:00 / 1:16:56