שרה פון שוורצה, צפויה לנו שיחה מדכדכת?
הקיפוד והשועל
שרה פון שוורצה, צפויה לנו שיחה מדכדכת?
00:00 / 1:28:03