היממה הסוערת בכרמל
חדר החדשות
היממה הסוערת בכרמל
00:00 / 48:10