Mer om hersketeknikker - nyttige og nådeløse i hverdagen

View descriptionShare
Published Nov 29, 2021, 1:00 AM

Hersketeknikker er et engasjerende tema, og Svina er ikke ferdige med det helt enda. Sigrid Sollund, journalist og kjent programleder i NRK Dax18, har skrevet bok om temaet med en praktisk og løsningsorientert tilnærming. Hun har fokus på hvordan hersketeknikker brukes og kan håndteres i ulike deler av livet, som på jobb, i politikken, i forhold eller ovenfor barn. Sigrid kommer med helt konkrete råd til hvordan vi kan bli bedre til å både avverge andres forsøk på hersing, men også minimere egen tilbøyelighet til å ty til hersketeknikker.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Godt nok for de svina med Anita Krohn Traaseth

    88 clip(s)

Godt nok for de svina med Anita Krohn Traaseth

Hege Janson Skogen (30) drømmer om å bli toppleder. Næringslivsleder og forfatter Anita Krohn Traase 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 88 clip(s)