19.9.2020 - נוי לחג - ריאיון על שתי רגליים
שבת עולמית - יצחק נוי
19.9.2020 - נוי לחג - ריאיון על שתי רגליים
55:18 / 1:50:34