שבת עולמית - יצחק נוישבת עולמית - יצחק נוי

19.12.2020 - שבת עולמית - יצחק נוי

View descriptionShare

"מגש הכסף" 

המשדר עסק ביצירתו של נתן אלתרמן בשם זה.

הבלדה המפורסמת נכתבה בעקבות נאומו (באנגלית) של חיים ויצמן לתורמים יהודים – כי אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף, והתגובות על כך בעיתונים הארץ-ישראליים של התקופה.

 

השתתפו:

ד"ר מרדכי נאור: היסטוריון, חוקר ארץ ישראל

פרופ' זיווה שמיר: אוניברסיטת תל-אביב 

אקי אבני: בן אחותו של אלתרמן 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שבת עולמית - יצחק נוי

    290 clip(s)

שבת עולמית - יצחק נוי

שבת עולמית עם יצחק נוי, שבת, 08:00 - 10:00
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 294 clip(s)