שבת עולמית - יצחק נוישבת עולמית - יצחק נוי

12.9.2020 - שבת עולמית - יצחק נוי

View descriptionShare

שבת עולמית - יצחק נוי

שבת עולמית עם יצחק נוי, שבת, 08:00 - 10:00
284 clip(s)
Loading playlist

דו"ח האקדמיה הלאומית

בדו"ח האחרון ששפך אש וגופרית על לימודי השואה באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. הדו"ח הביע דאגה חמורה מפני אובדן הבכורה העולמית במחקר השואה, שעד לשנים האחרונות היה בידי מלומדים ישראלים. הדו"ח גם מביע חשש מפני עיוות סיפור השואה הן בשל בורות והן מתוך כוונות זדון והתחמקות של מדיונות אירופאיות ושל חוקרים אירופאיים.

השתתפו:
פרופ' ישראל ברטל – האוניברסיטה העברית
פרופ' דינה פורת – אוניברסיטת תל אביב
ד"ר ליאת שטייר לבני – מכללת ספיר

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שבת עולמית - יצחק נוי

    284 clip(s)

שבת עולמית - יצחק נוי

שבת עולמית עם יצחק נוי, שבת, 08:00 - 10:00
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 288 clip(s)