1.5.2021 - שבת עולמית - יצחק נוי

View descriptionShare
Published May 1, 2021, 7:07 AM

שבת עולמית - יצחק נוי

שבת עולמית עם יצחק נוי, שבת, 08:00 - 10:00
235 clip(s)
Loading playlist

על מושבות הברון רוטשילד בארץ ישראל והביקורת על משטר הפקידות הקשה שהוקם כאן, כדי לפקח על הכספים שנתרמו כדי לסייע לאיכרי המושבות להתקיים מעבודה חקלאית ולהתבסס. על הרופאים בארץ ישראל באותה העת, ד"ר הילל יפה, שהיה גם עסקן ציוני חשוב. לא הייתה תמימות דעים על כוונותיו של הברון רוטשילד – אבל לא היה ספק כי בלי עזרתו – לא היה מפעל ההתיישבות מחזיק מעמד.

השתתפו:

פרופ' צבי בנטוויץ, האוניברסיטה העברית
ד"ר ליאור שוחט, אוניברסיטת חיפה
איתי בחור, סופר

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שבת עולמית - יצחק נוי

    235 clip(s)

שבת עולמית - יצחק נוי

שבת עולמית עם יצחק נוי, שבת, 08:00 - 10:00
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 239 clip(s)