גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

איך נשיר "מעוז צור"?

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחות עם פרופ' מיכל בר אשר סיגל על המסורת היהודית לשירים על אסונות והמשכיות, עם חן זנדר שאחותה נרצחה בטבח בדרום ועם ד"ר נוית בראל ודור סער מן על המילים שנבחרו כמילות השנה ועל משמעותן

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן, טכנאי שידור: שרון לרנר

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

    738 clip(s)

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,987 clip(s)