גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

ליל הסדר של חברי קיבוץ בארי

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחה עם ד"ר נועם יצחקי, שתוביל את ארוחת החג בכיכר החטופים, ומספרת לכבוד מה ירימו כוס חברי הקהילה 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,208 clip(s)