גם כן תרבות Gam Ken Tarbut
אלי גורנשטיין שר בתור סקאר
00:00
26:28