גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

העיר שלי, הסיפור שלי

View descriptionShare

סיכום שבוע: יעל נאמן, דרור משעני ורונן עמר מספרים על ההשראה שקיבלו ממקום מגוריהם | מאיה קורן ויעל גולדברג על ההצגה שמתארת את הגבול הדקיק בעולם האמנות שאליו משתחלים מורים שמנצלים את תלמידיהם | ופרידה מיאן אסמן, מההוגים החשובים ביותר של התקופה שהלך לעולמו

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

    740 clip(s)

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,993 clip(s)