גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

להט"ב בקיבוץ

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחה עם ד"ר עמית קמה, על הספר החדש "מבעד לארון השקוף" בהוצאת למדא, האוניברסיטה הפתוחה ויד טבנקין, המרכז המחקרי של התנועה הקיבוצית, ומספר על הדרך שעברו הלהט"בים בקיבוצים, ועל ניפוץ הקירות השקופים של הארון הלהט"בי

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,301 clip(s)