גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

איך נוכל לשיר השנה את "מעוז צור"?

View descriptionShare

השנה נתאמץ להיות בפנים שמחות בהדלקת הנרות, אבל הצורך להתמודד עם אסונות ביהדות על ידי חגיגה – נטוע במסורת שלנו. גואל פינטו בשיחה עם חוקרת התלמוד הבבלי פרופ' מיכל בר אשר סיגל, שמתייחסת גם לאי ההתמודדות של נשיאות אונ' בארה"ב עם שאלה אחת פשוטה

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,817 clip(s)