גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

פרידה מבינה אופק

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחה עם עטרה אופק, בתה של הסופרת והמתרגמת שהלכה לעולמה: "היה קשה לראות אותה שוקעת, אבל היתה אופטימית עד הסוף"

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,219 clip(s)