גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

תרבות בימי מלחמה

View descriptionShare

ענת שרון בלייס בפינת ההמלצות

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,021 clip(s)