גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

לעזוב את הבית בגלל השלטון

View descriptionShare

סיכום שבוע: המשורר הפולני יאצק דנל על המולדת שהותיר מאחור | אחרי שאבדו עשרות שנים, שירי הילדים של לאה גולדברג רואים אור | וגלילה רון פדר עמית לא חוששת לומר: התלהמות השרים לא מובנת

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

    774 clip(s)

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,193 clip(s)