גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

הצלקות שרואים - ואלה שלא

View descriptionShare

נדבר על צלקות - כאלה שרואים וכאלה שלא עם מיכל פז יעקבסון שנפצעה בפיגוע ויזמה תערוכה בנושא, האמן חן שפירא שנפצע בהשתלטות מחבלים על בית ילדים במשגב עם ורוני גלבפיש, שאבא שלה נפצע במלחמת לבנון ואח"כ התאבד

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,286 clip(s)