גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

המדים הכי הכי ביורו

View descriptionShare

אוקראינה הביאה את סמל המדינה, בלגיה את "טינטין": גואל פינטו בשיחה עם אופיר חובב, כתבת האופנה ב"הארץ", על מדי הנבחרות ביורו

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,338 clip(s)