גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

למי שייך המוזיאון?

View descriptionShare

ח"כ פרופ' אלון טל (כחול לבן), שניהל את הדיון בועדת הכנסת על החופש האמנותי במזויאונים בישראל, בעקבות סגירת מוזיאון רמת גן בשל התנגדות ראש העיר ליצירה של דוד ריב. 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,285 clip(s)