השואה לא קשורה לגזע
גם כן תרבות Gam Ken Tarbut
השואה לא קשורה לגזע
00:00 / 10:30