גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

שיר הבוקר מאת חגית שורש

View descriptionShare

מתוך הספר "בתי חלומות"

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,326 clip(s)