גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

סיפורו של ביארד רסטין

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחה עם ד"ר יואב פרומר מאונ' תל אביב על דמותו של ביארד רסטין, מהפעילים החשובים למען זכויות השחורים בארה"ב, הומו מוצהר ותומך נלהב של ישראל

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,800 clip(s)