גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

"כולנו זקוקים לחסד"

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחה עם משי קופלביץ' ופריד אבו שקרה המשתתפים בתערוכה במכללת אורנים שבה אמנים יהודים וערבים מבקשים לדבר את המצב

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,213 clip(s)