גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

יו"ר מועצת הקולנוע: 80% מתקציב הקולנוע יועברו ליוצרים בתוך חודש

View descriptionShare

גואל פינטו בריאיון עם ד"ר עליזה לביא, על תקציב משרד התרבות ליוצרים ועל הרפורמה שמקדם השר זוהר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,326 clip(s)