גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין "ריז" ל"אותנטי"

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחות עם ד"ר נוית בראל ודור סער מן על מילות השנה של המילונים מרים וובסטר ואוקספורד  - ואיך הן קשורות למלחמה בעזה – ומה מילת השנה שלהם 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,021 clip(s)