גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

אהבת ספרים

View descriptionShare

מחקר חדש מוכיח שמי שרוצה לקרוא באמת, כדאי שיאחז בידו ספר פיזי. ד"ר תמי קציר מספרת מדוע המילים המהבהבות על הספרים פחות נכנסות למוח וללב

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,286 clip(s)