גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

לוייתן על החוף

View descriptionShare

הסרט "מותו של לוייתן" שמספר על גופת לוויתן שנפלטה לחוף חיפה זכה בפרס פורום היוצרים התיעודיים. שיחה עם יוצר הסרט עידו ויסמן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,328 clip(s)