גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

ציבי גבע: מרגיש יתום יותר מתמיד

View descriptionShare

סיכום שבוע: האמן מוטרד מיחס המדינה לאזרחים ולתרבות, אבל רווה נחת מהסולידריות של הישראלים | ענת סרגוסטי ואלכס פרפורי על תערוכת הצילומים "עדות מקומית" שהשתנתה מהיסוד אחרי 7.10 | ועודד בן יהודה במסע אל שורשי מקור הצבע הצהוב שמלווה את המאבק לשחרור החטופים

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

    693 clip(s)

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,792 clip(s)