שפת הסימנים מקבלת הכרה מהאקדמיה ללשון עברית
גם כן תרבות Gam Ken Tarbut
שפת הסימנים מקבלת הכרה מהאקדמיה ללשון עברית
00:00 / 11:53