גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

צרויה שלו חוזרת לספר הביכורים שלה

View descriptionShare

סיכום שבוע: 30 שנה אחרי שקיבלה ביקורות שליליות הסופרת מוציאה מחדש את "רקדתי עמדתי". מה השתנה בספר, ומה בה?; ד"ר יובל ברוך מרשות העתיקות מספר על השפעת המלחמה על חקר הארכיאולוגיה, ומה עושים עם חפצים עתיקים באזורי לחימה?; ונשיא מכללת ספיר פרופ' ניר קידר על המלחמה שממשיכה לטלטל את הסטודנטים והמרצים שבעוטף

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן, צילום: Flash90

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

    778 clip(s)

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,219 clip(s)