גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

החדש של פיטר גבריאל

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחה עם אפי ליפשיץ על האלבום הראשון של האמן מזה 20 שנה, ועל הרבדים השונים שעולים משיריו

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,792 clip(s)