שופטים מצטטים שירה

View descriptionShare
Published Mar 23, 2022, 10:27 AM

בפסקי דין שנוגעים לשאלת הפליטים האוקראינים המגיעים לישראל, ציטטה השופטת מיכל אגמון-גונן את ויסלבה שימבורסקה ונתן אלתרמן. נשאל מדוע משולבים ציטוטים כאלה בפסקי דין את פרופ' גיא מונדלק מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1546 clip(s)