גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

"אשה מבראשית"

View descriptionShare

שיר הבוקר שלנו הוא "ארעי" מאת אורית קלופשטוק מתוך הספר "אשה מבראשית"

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 2,516 clip(s)