גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

גם כן רמדאן

View descriptionShare

סעיד ובאשיר אבו שקרה, מהמשפחה שבניה מבכירי האמנים בישראל, בריאיון משותף | המשורר אלטייב ע'נאים על הקו המחבר בין חילוניות לבורא | זמרת האופרה נור דרוויש והקול כמתנה מאלוהים | והסדרות הכי שוות בימי החג

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

    550 clip(s)

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 2,815 clip(s)