גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

על זיכרון השואה ב-2023

View descriptionShare

ד"ר שרון גבע בריאיון לגואל פינטו ב"גם כן תרבות", 17.4.23

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,294 clip(s)